Boa noite!
NOVA MAMORÉ / RO, 11 de novembro de 2019.